Medlemskontingent

Postet av Førde IL - Fotball den 22. Sep 2020

Førde Idrettslag har ennå penger utestående hva treningskontingent gjelder og har en mistanke om at noen av dere har en "sovende" e-postadresse. Fint om dere tar en tur innom min idrett og endrer hvis ny e-postadresse.


0 Kommentar

Åsen & Øvrelid Fotballakademiet hausten 2020

Postet av Førde IL - Fotball den 31. Aug 2020

 Bilderesultat for logo Åsen & Øvrelid     Bilderesultat for førde il Logo     Bilderesultat for sparebanken sogn og fjordane logo

                                                                                                          Generalsponsor

Åsen & Øvrelid Fotballakademiet haust 2021

Førde IL Fotball fortsett med Åsen & Øvrelid Fotballakademiet! Eit steg vidare – med fokus på meistring. 

Fotballakademiet er laga for deg som vil trene meir. Øving og masse god terping mot ulik motstand og i ulike spelformer er bra for å få god utvikling. Vi vil ha fokus på at alle skal tore med ball, og det å ha ball og ta på press er eit viktig tema for akademiet vårt. 

Kickstart i haustferien! (5. - 9. oktober) Denne veka blir det lengre økter frå morgonen; to økter pr gruppe: (info om treningstider kjem).

Tilbodet er for gutar og jenter fødd i 2008 - 2011. Oppstart 5.oktober og avslutning 3.desember - totalt 16 økter i vekedagar + 2 litt lengre økter i haustferien, og om mogleg turnering (ar).

Cupdeltaking for deltakarane: om mogleg vil vi melde på turneringar,  i hovudsak utanfor Sogn & Fjordane fotballkrets. MEN; i desse Koronatider kan ein ikkje rekne med at det blir turnering denne hausten.

Tidspunkt for øktene:

Måndag og onsdag 1500 – 1615: u9 og u12 i eigne grupper.

Tysdag og torsdag 1500 – 1615: u10 og u11 i eigne grupper.

Pris pr deltaker er kr.2300,- inkludert Umbro regnjakke

Ønskjer du å delta på Åsen & Øvrelid Fotballakademiet så meld deg på til:

Bjørn Totland:  bjorn@forde-fotball.no 

Frist for påmelding er søndag 27.september. Det er eit begrensa tal plasser i kvart årstrinn. Først til mølla!!!

I påmeldinga treng vi fylgjande  kontaktinfo:

Namn og årsmodell på utøvar, e-post og telefon til føresette samt storleik på jakke 140-152-164-xs osv.)

Det vil bli sendt ut en bekreftende e-post ved påmelding.

Velkomen til lærerike økter

Bjørn Totland

Spelarutviklar og Trenarveiledar 

Førde IL Fotball


0 Kommentar

Igang med seriespill 14.-16.august

Postet av Førde IL - Fotball den 15. Mai 2020

Slik ser seriespillet ut for damer og herrer!


NFF Sogn og Fjordane ser føre seg oppstart av breiddefotballen i medio august. Både for seniorklassa og barne- og ungdomsklassa.


Slik det pr. dags dato ser ut so blir det oppstart helga 14. – 16.august, i Kretsligaen og 3.divisjon kvinner.

Styret i NFF Sogn og Fjordane har vedteke følgande for Kretsligaen og 3.divisjon kvinner: 

•    Laga i Kretsligaen og 3.divisjon kvinner blir fordelt i 2 (to) avdelingar, der kampane blir gjennomført med doble seriar.

Dersom vi hadde sett opp ein enkel serie so hadde nokre lag fått 6 heimekampar, og nokre lag 5 heimekampar. 

Med ein dobbel serie vil konkurranselikskapen blir meir rettferdig. Her med tanke på at lag rykker opp/kan rykke opp i seriar som NFF sentralt administrerer.


3.divisjon kvinner

I 3.divisjon kvinner har vi sett opp avdelingane ut frå eit geografiske omsyn, med følgande avdelingar:

Avdeling 1    Avdeling 2

Balestrand    Førde

Høyang    Måløy

Kaupanger 2/Sogndal 2    Sandane

Sogndal    Selje/Åheim

Studentspretten    Stryn

Syril    

Etter at dei to avdelingane i 3.divisjon kvinner er ferdigspelt, blir det gjennomført eit sluttspel på følgande måte:


•    Nummer 1 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om kvalifiseringsplass til 2.divisjon kvinner i 2021. Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

•    Nummer 2 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om plassane 3 og 4 i 3.divisjon kvinner i 2020. Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

•    Nummer 3 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om plassane 5 og 6 i 3.divisjon kvinner i 2020. Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

•    Nummer 4 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om plassane 7 og 8 i 3.divisjon kvinner i 2020.  Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

•    Nummer 5 frå avdeling 1 og 2, samt lag nummer 6 frå avdeling 1, møtast til ein enkel serie for spel om plassane 9, 10 og 11 i 3.divisjon kvinner i 2020. Kretsligaen

Vi kjem til å gjennomføre live-trekning på NFF Sogn og Fjordane si Facebook-side, onsdag 27.mai, kl. 18.00.

Trekninga blir fysisk gjennomført på Flo stova på Fosshaugane Campus. For media og andre som ønskjer å vere til stades på Flo stova, so er de velkomne til det.


I Kretsligaen er laga rangert/seeda ut frå sluttabellen i Kretsligaen i 2019, der følgande mal blir brukt: 


Rangering -seeding        

Nivå 1    Førde    Eid

Nivå 2    Studentspretten    Stryn

Nivå 3    Kaupanger    Måløy

Nivå 4    Høyang    Syril

Nivå 5    Bremanger    Dale

Nivå 6    Vik    Jølster


Under live-sendinga på Facebook kjem vi til å trekke laga på nivå 6 først, der desse blir plassert i kvar sin avdeling. Deretter trekker vi laga på nivå 5 i kvar sin avdeling, nivå 4, og vidare opp til og med laga på nivå 1, her Førde og Eid.

Under trekninga, og rett i etterkant når avdelingane er endelege, vil vi ha eit knippe fotballfaglege personar til stades i «studio», for å diskutere avdelingane opp mot kvarandre. I tillegg blir det fotballfaglege samtalar knytt til breiddefotballen i Sogn og Fjordane.


Etter at dei to avdelingane i Kretsligaen er ferdigspelt, blir det gjennomført eit sluttspel på følgande måte:


•    Nummer 1 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om opprykk til Norsk Tipping ligaen 2021. Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

•    Nummer 2 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om plassane 3 og 4 i Kretsligaen 2020. Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

•    Nummer 3 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om plassane 5 og 6 i Kretsligaen 2020. Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

•    Nummer 4 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om plassane 7 og 8 i Kretsligaen 2020. Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

•    Nummer 5 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om plassane 9 og 10 i Kretsligaen 2020. Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

•    Nummer 6 frå avdeling 1 og 2 møtast til dobbelkamp, for spel om plassane 11 og 12 i Kretsligaen 2020. Laget som har best poengskår etter endt seriespel, spelar heimekamp i kamp nummer 2.

MERK! For laga som blir nummer 5 og 6 kan det bli endringar i høve gjennomføring av eit sluttspel, eventuelt grunna lag som rykker ned-/ikkje rykker ned frå Norsk Tipping ligaen.0 Kommentar

Treningsavgift 2020

Postet av Førde IL - Fotball den 4. Mai 2020

Kjære utøvarar i Førde IL Fotball.

Vi er i ferd med å sende ut årets treningskontingent, og ønskjer å forklare bakgrunnen kvifor vi gjer dette no – trass i at aktiviteten er redusert og framleis er delvis avstengt.

Førde IL Fotball arbeider med å kartlegge konsekvensane av avstenginga i samband med Covid 19. Det vil vere inntektstap i form av avlyste turneringar, avlyst akademi og mogeleg reduserte sponsorinntekter. Treningskontingenten utgjer nærmare 20% av vår inntekt, og utan desse midlane vil vi ikkje ha ein berekraftig økonomi i tida framover. Inntektene frå treningskontingenten er difor svært viktig for at vi skal kunne tilby god aktivitet, også etter at avstenginga blir oppheva.

Vi vedtok nye satsar for treningskontingent for 2020 på årsmøtet i fotballgruppa 5.mars. Desse vedtekne kontingentane vil vi som følgje av Covid 19 viruset gå litt vekk ifrå,  og heller forsøke å «balansere» etter aktivitet.

Vi ber om forståing for at vi fakturerer treningskontingenten no, trass i eit redusert tilbod. Vi forsøker så langt det lar seg gjere å gi  råd og tips til individuelle treningsmetodar gjennom dei tilsette som ikkje er fullt permitterte, samt gjennom frivillige.

Vi har full forståing for at enkelte kan ha utfordringar med å betale treningskontingenten akkurat no. Vi ber dykk difor ta kontakt med oss, så skal vi nok finne gode løysingar. Ønskjer de kontakt med oss, så send e-post til: post@forde-fotball.no , så vil vi svare dykk så raskt det lar seg gjere.

Førde IL Fotball ønskjer å vere ei inkluderande gruppe i Førde idrettslag som tek vare på sine aktive. Akkurat no vonar  vi at de kan hjelpe oss gjennom denne utfordrande tida ved å betale årets treningskontingent.

 

Førde 27.04.20

 

Med Helsing

Arild Sandvoll                                 Per Ø. Storevik                               

Styreleiar                                        Dagleg leiar


0 Kommentar

OM ÅPNING FOR TRENING OG HVORDAN VI FORHOLDER OSS TIL DET

Postet av Førde IL - Fotball den 3. Apr 2020

Helsedirektoratet har åpnet for å at man kan delvis trene igjen. Det må skje innenfor de gjeldende regler for smittevern.

Det kan være maksimalt 5 personer sammen, med en avstand på to meter. Avstanden gjelder både innad i gruppen, og til andre personer. Det oppfordres til at det bør være voksne tilstede der det er aktivitet for barn og ungdom. Det er ikke tillat med kamper. Garderobefasiliteter kan heller ikke benyttes og er stengt. Mer fotballspesifikt, det er ikke lov med heading og det er ikke lov til å ta på ballen eller dele utstyr. 

Ingen Førde IL Fotball aktivitet

Fra Førde Fotball sin side vil vi presisere at all vår organiserte lagaktivitet fortsatt er stengt. Dette gjelder også mindre grupper. Vi ber om at Førde IL Fotball sine FB kanaler ikke brukes til å koordinere aktivitet eller oppfordringer om å samles til trening. Førde IL Fotball har ikke har kapasitet til å påse at smittevernregler blir fulgt. 

Hvorfor vil vi ikke åpne for aktivitet når andre gjør det

Mange klubber forholder seg til dette slik som oss og avventer ytterligere informasjon og tydeligere retningslinjer før evt. nye tiltak eller justeringer. Andre klubber gjør et forsøk på å få i gang organiserte treninger. Vi får se hvilke erfaringer de gjør seg med det.

Mindre klubber, på mindre steder kan kanskje få til dette på en god måte. Vår vurdering er at Førde med sine store årskull og som sentral klubb, ikke bør ta denne risikoen. Vi opplever at gjeldene smitteregler ikke er forenlige med å få organisert treninger for alle klubbens årganger på en forsvarlig måte. 

Så er det er sikkert enkelte mindre årganger som kanskje kunne ha fått dette til, men i den situasjonen vi står i nå må vi være solidariske, også mht. til organisert fotballaktivitet. Vi tror også at organiserte økter kan føre til et forventningspress om å delta, og mange av våre utøvere kan komme fra hjem i risikosonen som gjør at de ikke kan være med.

 

– Er du 100% trygg på at planlagt aktivitet kan gjennomføres i samsvar med smittevernbestemmelsene vil det normalt være greit, mener vi.  – Er du i tvil, la det være.

Vi er altså i tvil, og vi lar det være.

Disse vurderingene kan endres, og vi følger nøye med.

På eget ansvar

Banene kan altså brukes, så lenge man følger smittevernreglene. Men dette skjer da på eget ansvar og i privat regi. Vi anmoder derfor på det sterkeste at foresatte er med om dere sender barna ut for å spille fotball for å påse at smittevernreglene overholdes. Barn og ungdom kan fort glemme seg, og det som startet med noen pasningøvelser ble til en spillform med mange involverte. Da vil man fort risikere at banene blir stengt fordi det tok av med for mange på en gang og spillformer som ikke er tillatt. Vi anbefaler at de som har mulighet heller fortsetter med å spille fotball i hagen, på terrassen eller andre steder med færrest mulig mennesker til stede.


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline