Førde stadion gras

Grasbana på Førde stadion er heimebane for klubben sine førstelag for senior herrar og damer.

Bana er lokalisert i tilknytning til Førdehuset, der også garderobefasilitetane for bana ligg.