Idrettshallen i Førdehuset

Førdehuset har tre handballbaner med sportsdekke. Desse har tradisjonelt blitt brukt av fotballgruppa til trening på vinteren, når baneforholda har vore dårlege. I tillegg brukar Førde-akademiet dette arealet til si trening. Førde Cup innandørs blir arrangert her i november kvart år.

Treningstider: http://www.fordehuset.no/idret...