Dommarar


Last ned mal for dommarrekning (Excel)

Klubben har ansvar for å sørge for at det alltid er nok kvalifiserte dommarar til å dekke behovet i eigen klubb. Dommarane må prioritere heimekampar for lag i ungdomsgruppa, som vil seie klassane smågutar, småjenter, gutar og jenter. Berre dette utgjer over 100 kampar årleg i Førde IL Fotball.

Dersom det er spørsmål vedrørande dommarar og dømming i aldersbestemte klassar, kontakt Geir Vindheim mob.481 67 022