Styret i FIL Fotball

Klubbstyret i Førde IL Fotball blir valt av årsmøtet, og er klubbens øvste vedtaksorgan. Styret har seks medlemmar, og vert leia av Arild Sandvoll.

Arild Sandvoll Styreleiar arild.sandvoll@dnb.no Tlf: 90075208 Valt fram til 2018

Margunn Vallestad Fairplay/Kvalitetsklubb-ansvarleg msvallestad@gmail.com Tlf: 917 92 275 Valt fram til 2018

Odd Hagen Nestleiar – Dommar-/Cupansvarleg odd.hagen@forde.kommune.no Tlf: 996 10 496 Valt fram til 2019

Kjetil Bolsø Sportsleg ansvarleg bolsokjetil@hotmail.com Tlf: 909 77 407 Valt fram til 2018

Tove Berget Kommunikasjon og adminstrasjon tove.anita.berget@sfj.no Tlf: 96901338 Valt fram til 2019

Mariann Njøsen Arrangementansvarleg mariann.njosen@olavthon.no Tlf: 995 60 077 Valt fram til 2018

Knut Folkestad Marknadsansvarleg tlf. 90559370 Valt fram til 2019

 

1.Vara: Laila Vilnes Helgheim

2.Vara: Øystein Vetti

Powered by: Bloc