Årsmøte

Postet av Førde IL - Fotball den 11. Jan 2018

Styret innkallar herved til årsmøte i Førde IL Fotball.

Årsmøte blir halde på klubbhuset i Hafstadparken onsdag 28. februar kl 19.00.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendast styret seinast onsdag 14. februar til per.oyvind.storevik@fordeidrettslag.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast ei uke før årsmøtet på forde-fotball.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med venleg helsing

styret