Treningsavgift 2020

Postet av Førde IL - Fotball den 4. Mai 2020

Kjære utøvarar i Førde IL Fotball.

Vi er i ferd med å sende ut årets treningskontingent, og ønskjer å forklare bakgrunnen kvifor vi gjer dette no – trass i at aktiviteten er redusert og framleis er delvis avstengt.

Førde IL Fotball arbeider med å kartlegge konsekvensane av avstenginga i samband med Covid 19. Det vil vere inntektstap i form av avlyste turneringar, avlyst akademi og mogeleg reduserte sponsorinntekter. Treningskontingenten utgjer nærmare 20% av vår inntekt, og utan desse midlane vil vi ikkje ha ein berekraftig økonomi i tida framover. Inntektene frå treningskontingenten er difor svært viktig for at vi skal kunne tilby god aktivitet, også etter at avstenginga blir oppheva.

Vi vedtok nye satsar for treningskontingent for 2020 på årsmøtet i fotballgruppa 5.mars. Desse vedtekne kontingentane vil vi som følgje av Covid 19 viruset gå litt vekk ifrå,  og heller forsøke å «balansere» etter aktivitet.

Vi ber om forståing for at vi fakturerer treningskontingenten no, trass i eit redusert tilbod. Vi forsøker så langt det lar seg gjere å gi  råd og tips til individuelle treningsmetodar gjennom dei tilsette som ikkje er fullt permitterte, samt gjennom frivillige.

Vi har full forståing for at enkelte kan ha utfordringar med å betale treningskontingenten akkurat no. Vi ber dykk difor ta kontakt med oss, så skal vi nok finne gode løysingar. Ønskjer de kontakt med oss, så send e-post til: post@forde-fotball.no , så vil vi svare dykk så raskt det lar seg gjere.

Førde IL Fotball ønskjer å vere ei inkluderande gruppe i Førde idrettslag som tek vare på sine aktive. Akkurat no vonar  vi at de kan hjelpe oss gjennom denne utfordrande tida ved å betale årets treningskontingent.

 

Førde 27.04.20

 

Med Helsing

Arild Sandvoll                                 Per Ø. Storevik                               

Styreleiar                                        Dagleg leiar


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.