Bli medlem i Førde Idrettslag

Lenke: https://minidrett.nif.no/

Vi tilrår nye medlemmer å sjekke dei to interaktive opplæringsvideoane under som forklarer (1) korleis nye medlemmer registrerer seg, og seinare (2) betaler via NIF-portalen "Min Idrett". Ein kan også betale medlemskontigent på tilsendt KID-giro e-post, men det tek vi ikkje med i veiledninga her.


Ny klubbmedlem/bruker via Mindrett ->


Betaling av medlemskontigent via MinIdrett ->